Op zaterdag 2 mei werd in het Odeonpand een gedenksteen onthuld, die verwijst naar de plaatsing van vijf hardstenen ornamenten in de top van de middensectie van de voorgevel.

De onthulling werd verricht door Joep Vossen en zijn echtgenote. De heer Vossen is oud-voorzitter van de Venrayse muziekfederatie en oud-bestuurslid van Koninklijke Harmonie Euterpe.

De gevelornamenten zijn vervaardigd door kunstenaarscollectief “d’n blaowen doem” onder leiding van de Venlose kunstenaar Hans Reijnders. Naast de vier vazen op de trapgevel wordt de bovenste sectie gesierd door een console met obelisk, waarop een deels in bladgoud uitgevoerde harp de nieuwe bestemming van het gebouw symboliseert.

Daarboven is het jaartal 2014 ingebeiteld, het jaar waarin het markante pand in zijn oude luister is hersteld. Met deze onthulling zijn de restauratie- en verbouwingswerkzaamheden van het gebouw definitief afgerond.

Onthulling Odeon Venray

Links: de console met obelisk. Rechtsboven: Totaalbeeld van de gevel. Rechtsonder: De heer Vossen en zijn echtgenote tijdens de onthullingsplechtigheid.