Amateurmuziek in Nederlandand

Bijna iedereen houdt van muziek: veel mensen luisteren graag naar muziek en genieten ervan, veel andanderen vinden het leuk om zelf actief muziek te beoefenen, hetzij vocaal, hetzij door het bespelen van een instrument.
Momenteel zijn er in Nederlandand een kleine 3,5 miljoen mensen die muziekbeoefening als hobby hebben. Velen doen dat in verenigingsverbandand: zij zijn lid van een fanfare, harmonie of zangvereniging. Maar een groot deel van hen (naar schatting bijna 1 miljoen mensen) maakt muziek in informeel verbandand. Zij musiceren of zingen alleen, in kleine groepjes, bandandjes of combo’s.
En dan zijn er natuurlijk ook velen, die graag muziek willen (gaan) maken, maar daar nog niet aan zijn toegekomen. Zij zijn op zoek naar geschikte oefenruimte, begeleiding of lesmogelijkheden. Maar zij geven er de voorkeur aan om dat op informele manier te doen; zij zoeken niet direct aansluiting bij een vereniging of willen liever niet naar een muziekschool gaan om lessen te volgen.
Via ons project Into Music! willen wij deze mensen tegemoetkomen.

Lees hier meer over ons project.