In november 2010 besluit de raad van de gemeente Venray het pandand Hoenderstraat 10-12 ter beschikking te stellen aan de Stichting Odeon. Deze stichting heeft zich als doel gesteld voor de Koninklijke Harmonie Euterpe en M.M.S.K. St. Petrus’ Bandanden een permanent onderkomen te realiseren.

Het pandand Hoenderstraat is jaren lang een onderkomen geweest voor de jeugd van Venray. Sinds begin 2000 staat het leeg. Het  is een gemeentelijk monument en is opgetrokken in Gelderse bouwstijl. Het is gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. Tussen 1880 en 1914 woonde de huisarts A.W.A. Ellerbeck in dit huis.

Het pandand bestaat uit een middenpartij van 2 bouwlagen met topgevel en zadeldak en 2 zij bouwen bestaandande uit één bouwlaag met zadeldak. De raam– en deuropeningen bevinden zich grotendeels in de originele staat. Het gebouw heeft 2 voordeuren, waarvan één in de middenpartij en één in het linkse deel(bij frontaanzicht). De deuren hebben hardstenen treden, bovenlichten en rondom gestukadoorde profiellijsten. De deur in de middenpartij is voorzien van een gietijzeren hekwerkje met middenin een ovalenlijstje met bloemtoefje. De ramen op de begane grond hebben een hanekamboog en hardstenen dorpels. Het midden partij is voorzien van een gedoogde, rijkversierde topgevel, waarvan de bekronende vazen helaas verdwenen zijn. De versieringen bestaan uit gepleisterde bandanden 3 stuks waterlijsten, aanzetstukken, sluitstukken, pilasters, consoles, afdekbandanden, voluten-tympaan en muurankers. In deze topgevel zitten 2 ramen met in sierstuc gevulde boog. Daarboven 2 blinde boogvensters met vlaggenstokgat en boog erboven. De 2 zijvleugels hebben aan de dakrandand hoge fries van siermetselwerk en profielsteen. De daken zijn gedekt met rode muldenpannen. Oude kelder, waarschijnlijk van een nog ouder woning, en oude trap met typische ronde trapraam. Het pandand is fraai gelegen in een buitenbocht van de Hoenderstraat en al van ver zichtbaar.

Het boven omschreven pandand zal zoveel mogelijk worden hersteld en achter het pandand wordt een nieuwe repetitiezaal gebouwd met opslagruimte, archief ruimte en kleinere oefenlokalen.

Het voorste gedeelte wordt in gebruik genomen door de Stichting Floris die daar een leer- werkbedrijf voor de horeca wil starten.

Tevens kunnen andandere verenigingen zaal- of vergaderruimten huren.

De zoektocht van Harmonie Euterpe

Lange tijd had Harmonie Euterpe haar verenigingslokaal in zaal Wilhelmina aan de Schoolstraat in Venray.
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd dit pandand door brandand verwoest. Het korps kwam echter spoedig daarna weer onder de pannen bij zaal-dancing Prinsenhof aan de Wilhelminastraat. Totdat deze accommodatie in 1982 eveneens ten prooi viel aan de vlammen.

Mede door de bemoeienis van de toenmalige wethouder Jo van Oers werd er gelukkig snel een noodonderkomen gevonden in het restaurant van het recreatiepark Vlakwater, in Venray bekend als “De Perdstal”. De gemeente Venray zegde toe Euterpe behulpzaam te zullen zijn met het zoeken naar een spoedige en definitieve oplossing voor haar huisvestingsprobleem.
Het bestuur van de harmonie kon toen nog niet bevroeden, dat het een Odyssee zou worden, die meer dan een kwart eeuw zou gaan duren…
In de loop van die tijd hebben verschillende Euterpebesturen hun tandanden stuk gebeten op het grote aantal ideeën voor een nieuw verenigingslokaal. In de jaren ’90 van de vorige eeuw leek één en andander in een stroomversnelling te komen: de voorstellen voor mogelijke locaties volgden elkaar in rap tempo op. Euterpe zelf kwam met een gedetailleerd en goed onderbouwd plan om lokaal “De Perdstal” te renoveren en uit te breiden. Dat plan werd evenwel verworpen omdat het inging tegen het vigerende bestemmingsplan (dat overigens kort daarna werd gewijzigd).
In diezelfde periode heeft de harmonie de gemeente Venray de suggestie gedaan om het pandand “Dingus” aan de Hoenderstraat  over te nemen, maar dat voorstel werd toen door het gemeentebestuur naar de prullenbak verwezen.

Ook het schouwburggebouw op het voormalige Sint Annaterrein is vele jaren prominent in beeld geweest, maar deze optie werd uiteindelijk afgewezen omdat men ontwikkelingsplannen had met het gebied. Inmiddels staat dit prachtige gebouw al bijna twee decennia leeg en doet de tandand des tijds er zijn vernietigende werk…
Van gemeentewege kwamen vervolgens binnen korte tijd voorstellen voor locaties aan onder andandere de Merseloseweg (nabij het ziekenhuis), de Westsingel (nabij zwembad De Sprank), de Kempweg (nabij tennispark Vlakwater), maar die werden vervolgens weer even snel ingetrokken.
In 2005 onderzocht de gemeente de haalbaarheid van een MFC (multifunctioneel centrum) waarin verschillende Venrayse sport- en culturele verenigingen onderdak zouden moeten vinden, maar dit plan strandandde uiteindelijk in de Venrayse gemeenteraad.

Diezelfde raad keurde echter eind 2010 een plan goed, waarbij harmonie Euterpe en MMSK Sint Petrus’ Bandanden gebruik kunnen gaan maken van het voormalige pandand “Dingus” aan de Hoenderstraat.
In het voorjaar van 2013 startte de aannemer met zijn werkzaamheden en de oplevering van het gerenoveerde en uitgebreide gebouw staat geplandand voor december van dat jaar.
En daarmee komt er een einde aan een zoektocht van vele jaren. Op deze locatie krijgt het korps weer een waardige en adequate huisvesting en wordt tevens een monumentaal pandand voor Venray behouden!