Na een aanvankelijk voorspoedige start is de voortgang van de renovatie en uitbreiding van het pandand verstoord, omdat er in het gebouw en op het terrein resten van asbest werden ontdekt.
De werkzaamheden werden onmiddellijk stilgelegd en een nader onderzoek volgde.
Dat heeft geresulteerd in een asbest-saneringsoperatie, die enkele weken in beslag heeft genomen.
Inmiddels zijn het perceel en het gebouw schoon verklaard en kunnen de bouwactiviteiten  worden hervat. Op 12 augustus begint de aannemer met de ontgravingen voor de kelderruimte. De kelder is eind augustus gereed.